Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος: συμβουλές αντιμετώπισης και πρόληψης παθολογικών, ενδοκρινολογικών καρδιολογικών, διαβητολογικών προβλημάτων αλλά και απαντήσεις στα θέματα της πανδημίας.

Η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος πιστή στην Κοινωνική της Ευθύνη και αναγνωρίζοντας την ανάγκη επικοινωνίας με το κοινό σε μια περίοδο όπου η έγκυρη, εμπεριστατωμένη και φιλτραρισμένη ενημέρωση από αρμόδιους επιστήμονες είναι πιο σημαντική από ποτέ, συμμετέχει ενεργά στον μεγάλο Θεσμό της Υγείας, ΔΥΟ Forum. Πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 15.30-17.00 θα υποδεχτεί όλους εκείνους που αναζητούν συμβουλές αντιμετώπισης και πρόληψης παθολογικών, ενδοκρινολογικών καρδιολογικών, διαβητολογικών προβλημάτων αλλά και απαντήσεις στα θέματα της πανδημίας.

Η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 2008.  Όλα τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι Παθολόγοι που εκπροσωπούν διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ανήκουν στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα του συστήματος Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (Ακαδημαϊκοί, Νοσοκομειακοί ιατροί, Ιατροί στον Ιδιωτικό τομέα). Διοργανώνει  πολυάριθμες Επιστημονικές Εκδηλώσεις (Συνέδρια, Ημερίδες, Συμπόσια κλπ.), καθώς και παρόμοιες εκδηλώσεις στους τομείς της Ενδοκρινολογίας, της Νεφρολογίας, της Διαβητολογίας, της Ηπατολογίας και της Ανοσολογίας, σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Επιστημονικές Εταιρείες. Επιπροσθέτως, η Ε.Π.Ε. δημοσιεύει (τριμηνιαία) το Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», όπου σε κάθε τεύχος δημοσιεύονται πρωτότυπα και καινοτόμα ερευνητικά άρθρα. Η Ε.Π.Ε. στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και συνέγερση όλων των Παθολόγων της Ελλάδος στον Επιστημονικό, Επαγγελματικό αλλά και Κοινωνικό Τομέα.  

ΕΕΧΟΤ: Ενημέρωση κοινού για μια ζωή χωρίς προβλήματα, πόνους και δυσκολίες στη κίνηση

 

Η διαμόρφωση, ανάπτυξη και καλή λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος αποτελούν τη βάση για μια ζωή χωρίς προβλήματα, πόνους και δυσκολίες στη κίνηση.

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών το 2004, για τη μεγάλη της προσφορά στην εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση των μελών της στην Ορθοπαιδική επιστήμη αλλά κυρίως στο σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας, είναι και φέτος παρούσα στο 6ο ΔΥΟ Forum, τον μεγάλο Θεσμό της Υγείας. Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 13.00-14.30, εντεταλμένοι ορθοπαιδικοί της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. θα ενημερώσουν το κοινό για θέματα ορθοπαιδικών παθήσεων, μέτρα πρόληψης αλλά και αντιμετώπιση προβλημάτων οστών, αρθρώσεων, μυών, τενόντων.   

Η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο, με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής ειδικότητας της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας στην Ελλάδα.

Ειδικότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι:

α) Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των ορθοπαιδικών.
β) Η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της.
γ) Η ανάπτυξη στενής επαφής ανάμεσα στους Έλληνες και αλλοδαπούς ορθοπαιδικούς και η συνεργασία με τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες των χωρών της Ευρώπης, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός του Ευρωπαϊκού Χώρου, πράγμα που θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα.
δ) Η προαγωγή γενικά της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής με στόχο την καλύτερη περίθαλψη του Ελληνικού Λαού.
ε) Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου φορέα για τις παθήσεις και κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, την πρόληψη, την αντιμετώπισή τους καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τους .
στ) Η προάσπιση και υποστήριξη των επιστημονικών και εργασιακών συμφερόντων των μελών της κατά την άσκηση του ιατρικού τους λειτουργήματος.
ζ) Η διασφάλιση και προώθηση των προϋποθέσεων της απασχόλησης των μελών της σε θέσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.
η) Η σύσταση, συμμετοχή και επιχορήγηση επιστημονικών Ιδρυμάτων με σκοπούς και δραστηριότητες συναφείς με τους αντίστοιχους σκοπούς της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την σύσταση και λειτουργία των Ιδρυμάτων.
θ) Η συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και άλλες επιστημονικές εταιρείες για την εκπόνηση προγραμμάτων, επιστημονικών πρωτοκόλλων και αρχείων καταγραφής επιστημονικών δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση της Πολιτείας στα πλαίσια της παροχής καλύτερων υπηρεσιών στον Έλληνα ασθενή και τον Έλληνα Ορθοπαιδικό Ιατρό.
ι) Η οργάνωση εξετάσεων στην Ορθοπαιδική, η πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση της επάρκειας στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής. Ο καθορισμός του περιεχομένου, ο έλεγχος ποιότητας και η κατά χρονικές περιόδους αναθεώρηση του προγράμματος εκπαίδευσης.
κ) Η συμμετοχή ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα απασχόλησης των Ελλήνων Ορθοπαιδικών.

www.eexot.gr

Βραβεία για την Βιομηχανία Τροφίμων & Συμπληρωμάτων Διατροφής στο πλαίσιο του Δ.Υ.Ο. Forum

Καθώς η διατροφή αποτελεί βασικό πυλώνα για την υγεία και ευεξία του ανθρώπου, οι επιστήμονες έχουν εστιάσει στην έρευνα και οι εταιρείες στην εξέλιξη προϊόντων υγιεινής διατροφής και συμπληρωμάτων περισσότερο από ποτέ. Όλα τα νέα επιτεύγματα και ειδικά προϊόντα θα παρουσιαστούν και αναλυθούν από ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία, το ΕΒΕΑ, η έγκριτη οικονομική εφημερίδα DEAL, το περιοδικό ΔΥΟ (Διατροφή-Υγεία-Ομορφιά), με την συνεργασία και την Αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ICAP, θα απονείμουν βραβεία σε εταιρείες διατροφής και συμπληρωμάτων με δυναμική παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν στις 24 Οκτωβρίου 2021, στον εμβληματικό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, ώρα 20:00, στο πλαίσιο του 6ου ΔΥΟ Forum & της Έκθεσης Διατροφή-Υγεία-Ομορφιά, ενός Θεσμού που έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα από το 2016, και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Ζάππειο Μέγαρο (www.dyoforum.gr).

Ο Θεσμός αυτός, που στόχο έχει την έγκριτη ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών στα θέματα πρόληψης, ποιότητας ζωής και ευαισθητοποίησης στο περιβάλλον, γίνεται με την συνεργασία 10 επιστημονικών εταιρειών και με τις Αιγίδες του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό. Uni Twin. Έδρα Unesco Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Λιάγκης Θανάσης
E-mail: t.liagkis@zita-congress.gr
Τηλ: 2299440968

 

Το Φόρουμ για τη Διατροφή, την Υγεία και την Ομορφιά συνδιοργανώνει τη “Beauty Day”, το μεγάλο θεσμό της ομορφιάς

Το Φόρουμ για τη Διατροφή, την Υγεία και την Ομορφιά συνδιοργανώνει τη “Beauty Day”, το μεγάλο θεσμό της ομορφιάς

H Beauty Day, ο θεσμός που καθιέρωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (Π.Σ.Β.Α.Κ.), με πρόταση του Προέδρου του κ. Θεόδωρου Γιαρμενίτη, ο οποίος υλοποίησε την έμπνευση της Αισθητικού – Συγγραφέως κας Τιμοθέας Πατζίκα, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαΐου 2009 στο Ζάππειο. Φέτος, η Beauty Day θα πραγματοποιηθεί, στις 15 & 16 Μαρτίου 2019, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο του Δ|Υ|Ο FORUM (Διατροφή – Υγεία – Ομορφιά).  Δίπλα στον Π.Σ.ΒΑ.Κ., αναπόσπαστο κομμάτι της Beauty Day η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε) και η Καλλιτεχνική ένωση Κομμωτών Ελλάδος (Κ.Ε. Κ.Ε.). 

 

Τα δύο events ενώνουν τις δυνάμεις τους, καθώς μοιράζονται έναν κοινό σκοπό: την προώθηση της φροντίδας της ομορφιάς και της υγείας, στη χώρα του Ιπποκράτη και στον τόπο όπου γεννήθηκε και υμνήθηκε η ομορφιά στο πρόσωπο της θεάς Αφροδίτης.

 

Κατά τη διάρκεια της BEAUTY DAY θα ενημερωθεί το κοινό από τους επαγγελματίες για όλα τα τελευταία trends στην Ομορφιά,  θα παρουσιαστούν νέα λανσαρίσματα καλλυντικών προϊόντων, θα δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν υπηρεσίες και να γνωρίσουν τα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, να παρακολουθήσουν shows μακιγιάζ, κομμωτικής.

 

Επίσης θα αναπτυχθούν διάφορα θέματα από ειδικούς του χώρου της Ομορφιάς, γύρω από την περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου με πρωταγωνιστή την αντιγήρανση, για τα συστατικά και τις  συνθέσεις των καλλυντικών, ότι νέο για την  αντηλιακή προστασία, τα  spa και γενικά την ευεξία του σώματος. Τέλος όλα γύρω από το μακιγιάζ και μαλλιά με τα νέα τους προϊόντα και τεχνικές,  θα είναι μέσα στα θέματα του διημέρου της Ομορφιάς.  

  

Η Beauty Day αποθεώνει τα brands των καλλυντικών και γενικά τις υπηρεσίες του χώρου της Ομορφιάς, φέρνοντας τον επαγγελματία κοντά στο κοινό του.

 

Παράλληλα, καίρια θέματα διατροφής, ευεξίας, υγιεινού τρόπου ζωής και ομορφιάς θα αναλύονται από διακεκριμένους ομιλητές και επαγγελματίες στο πλαίσιο του 5ου Δ|Υ|Ο FORUM που θα πραγματοποιηθεί συγχρόνως στο Ζάππειο, με τη σφραγίδα αναγνωρισμένων ιατρικών εταιρειών, του περιοδικού  Δ|Υ|Ο και του Ομίλου ΖΙΤΑ. 

 

Ένα μοναδικό γεγονός ομορφιάς, με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

που δεν πρέπει να χάσετε!

5ο Δ|Υ|Ο FORUM & 8οςΗμιμαραθώνιος Αθήνας: Δύο παράλληλες γιορτές υγείας, αθλητισμού, ευεξίας και ψυχαγωγίας στο κέντρο της πόλης, ανοικτές σε όλους

5ο Δ|Υ|Ο FORUM & 8οςΗμιμαραθώνιος Αθήνας: Δύο παράλληλες γιορτές υγείας, αθλητισμού, ευεξίας και ψυχαγωγίας στο κέντρο της πόλης, ανοικτές σε όλους

Για 5η συνεχή χρονιά το Δ|Υ|Ο FORUM, ο Θεσμός που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, κοινό και επιχειρήσεις, πιστό στο ραντεβού, έρχεται στις 15 και 16 Μαρτίου 2019, στο Ζάππειο, με ελεύθερη είσοδο, προωθώντας την Ιπποκράτεια Θεωρεία που βασίζεται στο τρίπτυχο, πρόληψη, άσκηση και διατροφή, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ομορφιά, την ευεξία και την ισορροπία σώματος &ψυχής.

 

Από φέτος το Δ|Υ|Ο FORUM και ο 8οςΗμιμαραθώνιος Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στο κέντρο της πόλης, από τον ΣΕΓΑΣ και τον Δήμο Αθηναίων, με συνδιοργανώτρια αρχή την Περιφέρεια Αττικής, ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας δύο παράλληλες γιορτές στο κέντρο της Αθήνας, με συνδετικό κρίκο την υγεία και τον αθλητισμό και προσφέροντας μια μοναδική ανοιξιάτικη εμπειρία στην καρδιά της πόλης του πολιτισμού και του αθλητισμού η οποία δίνει έμφαση στο «μαζί», τη συντροφικότητα, την πρόληψη, την ευεξία, την άσκηση αλλά και την ψυχαγωγία. 

 

Για αυτό το λόγο, η θεματολογία του Δ|Υ|Ο FORUM, πέρα από θέματα υγείας, διατροφής και ομορφιάς, εμπλουτίζεται με ιατρικά θέματα που αφορούν στο τρέξιμο, αντιμετώπιση τραυματισμών, ιατρικές οδηγίες για αρχάριους δρομείς κ.α.  και καλωσορίζει τους συμμετέχοντες του 8ουΗμιμαραθώνιου στο Ζάππειο για χρήσιμες pre-running ιατρικές συμβουλές.

 

Το Δ|Υ|Ο FORUMπραγματοποιείται με την υποστήριξη περισσότερων από 20 επιστημονικών εταιρειών, του περιοδικό ΔΥΟ (Διατροφή-Υγεία-Ομορφιά) και της ΖΙΤΑ Medical Management.

 

Οι δύο Θεσμοί, δρώντας συμπληρωματικά, με βάση το τετράπτυχο Αθήνα – Άνοιξη – Υγεία – Αθλητισμός, θα δώσουν την δυνατότητα σε όλους τους Αθηναίους, τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, αλλά και στους επισκέπτες της Αθήνας, Έλληνες και ξένους να τρέξουν στον Ημιμαραθώνιο και στους αγώνες 3χλμ και 5χλμ αλλά και να ενημερωθούν αξιόπιστα για όλα τα νέα δεδομένα και τις  εξελίξεις σε θέματα υγείας και άσκησης, ομορφιάς και υγιεινής διατροφής, με στόχο την αναγέννηση σώματος και ψυχής και τελικά την ευεξία και το wellbeing.

Κοπή πίτας “Γαλαξίας” 2019 στην Ιερά οδό

Κοπή πίτας “Γαλαξίας” 2019 στην Ιερά οδό

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας των σουπερ μάρκετ «Γαλαξίας» Αττικής, την Κυριακή 13, Ιανουαρίου 2019.
Στην Εκδήλωση παραβρεθήκαν σχεδόν 2.000 εργαζόμενοι και προσκεκλημένοι συνεργάτες της 5 Α.Ε.
Το διοικητικό συμβούλιο έκοψε την πίτα μοιράζοντας δώρα στους τυχερούς και παράλληλα αναφέρθηκε στα άμεσα μελλοντικά σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου,
που παραμένει η μοναδική εταιρεία σούπερ μάρκετ με απόλυτο Ελληνικό χαρακτήρα.
Την οργάνωση της εκδήλωσης διεκπεραίωσε η εταιρία Zita Congress που συνεργάζεται με τον «Γαλαξία» και τον όμιλο 5 Α.Ε. από το 1986.
Μετά την κοπή της πίτα επακολούθησε πλούσιο μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα και με την συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Κερατέας.

 

Εγκρίθηκαν στις ΗΠΑ οι πρώτοι αντιηλιακοί φακοί επαφής

Εγκρίθηκαν στις ΗΠΑ οι πρώτοι αντιηλιακοί φακοί επαφής

Τους πρώτους φωτοχρωμικούς φακούς επαφής, οι οποίοι σκουραίνουν όταν εκτίθενται στον ήλιο  ώστε να προστατεύουν τα μάτια από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενέκρινε ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA).

Η φωτοχρωμική τεχνολογία χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην  παρασκευή διορθωτικών γυαλιών ή γυαλιών ηλίου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να σκουραίνουν ή να γίνονται πιο ανοικτόχρωμα ανάλογα με τα επίπεδα της UV. Οι νέοι  φακοί σκουραίνουν μόλις εκτεθούν στο  λαμπερό φως της μέρας και ξαναγίνονται ανοικτόχρωμοι μόλις επιστρέψει ο χρήστης τους σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού.

«Η νέα  τεχνολογία ασφαλώς είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για εκείνους τους χρήστες των φακών επαφής οι οποίοι, παρά τις συνεχείς  προειδοποιήσεις μας, δεν  φορούν γυαλιά ηλίου», σχολιάζει ο χειρουργός- οφθαλμίατρος Δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision, καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, NYU Medical  School. Ώστόσο προειδοποιεί ότι οι νέοι  φακοί «δεν  μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τα γυαλιά ηλίου», «καθώς δεν καλύπτουν τους ευαίσθητους ιστούς περιμετρι- κά της κόρης αλλά και γύρω από τα μάτια». «Η παρατεταμένη έκθεση των ματιών στον δυνατό ήλιο  χωρίς προφυλάξεις μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες βλάβες στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού και τους υποκείμενους ιστούς», εξηγεί.

«Επιδημία» η ανεπάρκεια βιταμίνης D

«Επιδημία» η ανεπάρκεια βιταμίνης D

Παρότι ζούμε σε μία από τις πιο ηλιόλουστες μεσογειακές χώρες, περίπου 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη βιταμίνης D. Για το λόγο αυτόν, η Ελληνική  Ενδοκρινολογική Εταιρεία προχώρησε

για  πρώτη φορά στην  έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για  τη διάγνωση και την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.

Οι οδηγίες παρουσιάστηκαν στο  45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και σακχαρώδους Διαβήτη που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων, διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ακαδημαϊκός υπό-τροφος, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Ζαδάλλα Μούσλεχ, «είναι σημαντικό  οι πολίτες να επισκέπτονται τον ενδοκρινολόγο τους, ώστε να γίνεται εγκαίρως η διάγνωση της έλλειψης βιταμίνης D και στη συνέχεια να τους δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες, τις οποίες πρέπει να τηρούν στην  καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, καλό  είναι να περπατούν αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα αντιηλιακού σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (συνήθως πρωινές), όταν ο ήλιος δεν  καίει πολύ και δεν  είναι τόσο επικίνδυνος, καθώς και να ενισχύσουν τη διατροφή τους σε γαλακτοκομικά».

Η κακή στοματική υγιεινή ένοχη για καρκίνο

Η κακή στοματική υγιεινή ένοχη για καρκίνο

Μια αιτιώδη σχέση ανάμεσα στην περιοδοντίτιδα και στον καρκίνο του παγκρέατος, ένα από τα πιο «δύσκολα» είδη καρκίνου, ανακάλυψαν πρόσφατα Φινλανδοί και Σουηδοί ερευνητές. Αναλύοντας στοιχεία από 70.000 ανθρώπους, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και το Iνστιτούτο Karolinska της Σουηδίας ανακάλυψαν για πρώτη φορά πως οι μολυσματικοί παράγοντες των βακτηρίων που ευθύνονται για την περιοδοντίτιδα συμμετέχουν στους κεντρικούς μηχανισμούς της καταστροφής των ιστών που προκαλεί ο καρκίνος.
Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα συμπεράσματά τους ανοίγουν το δρόμο για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος  και μάλιστα χωρίς κόστος.
Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοδοντίτιδα συνδέεται με τον καρκίνο. Κι άλλες μελέτες στο παρελθόν είχαν συσχετίσει την περιοδοντίτιδα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου (του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης, του τραχήλου και του δέρματος), αυτή όμως είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες κατάφεραν να αποδείξουν
το πώς συμβαίνει αυτό: ότι, δηλαδή, τα βακτήρια του στόματος «μετοικούν» σε άλλα σημεία του σώματος, προκαλώντας όγκους.

Νέα, πρωτοποριακή εξέταση αίματος ανιχνεύει 8 καρκίνους

Νέα, πρωτοποριακή εξέταση αίματος ανιχνεύει 8 καρκίνους

Πιο κοντά σε ένα αιματολογικό τεστ με την ικανότητα να ανιχνεύει οκτώ διαφορετικά είδη καρκίνου βρίσκονται οι επιστήμονες του Johns Hopkins University, oι οποίοι οραματίζονται ένα αιμα- τολογικό τεστ που θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και θα ανιχνεύει τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, σώζοντας ζωές. Ή ανακάλυψη της επιστημονικής ομάδας, της οποίας ηγείται Έλληνας ερευνητής, βασίστηκε στο γεγονός ότι οι όγκοι απελευθερώνουν μικροσκοπικά ίχνη του μεταλλαγμένου τους DNA και των πρωτεϊνών τους στην κυκλοφορία του αίματος.
Το τεστ κατάφερε να εντοπίσει έγκαιρα και καρκίνους για τους οποίους σήμερα δεν υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις. Ο καρκίνος του παγκρέατος, για παράδειγμα, δίνει ελάχιστα συμπτώματα, κι αυτά όταν είναι πλέον αργά. Πιο συγκεκριμένα, το CancerSEEK αναζητά στο αίμα τις μεταλλάξεις 16 γονιδίων που εμφανίζονται συνήθως στον καρκίνο και οκτώ πρωτεΐνες που απελευθερώνονται συχνά από τους όγκους. Ή χρησιμότητα του τεστ έγκειται στη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού του καρκίνου, που είναι εξαιρετικής σημασίας για τη μείωση της θνητότητας των ασθενών. Το δε κόστος του τεστ είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό μιας κολονοσκόπησης!